TOP

Chi phí triển khai Globe3 ERP khoảng bao nhiêu?

Globe3 ERP tính giá dựa trên số lượng người dùng đồng thời (concurrent user) và tùy thuộc vào yêu cầu về hệ thống của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra mức giá phù hợp.