TOP

Tôi có thể Việt hóa Globe3 ERP theo thuật ngữ đặc trưng ngành nghề của mình được không?

Globe3 ERP hiện tại hỗ trợ Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn Việt hóa những thuật ngữ liên quan đến ngành nghề riêng của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ tùy chỉnh phù hợp theo nhu cầu của công ty bạn.